Vrijednosna maloprodaja - prikaz stvarno zaprimljenih artikala

Kod unosa primke na skladište vrijednosne maloprodaje, nakon odabira stvarnog artikla program preračuna artikle u sistemske i u pozadini se dalje zalihe vode preko sistemskih artikala (vrijednosno - opća stopa, vrijednosno - snižena stopa itd.).

Za artikle koji se zaprimaju na skladišta vrijednosne maloprodaje na redovima zaliha i na pregledu po artiklima omogućen je pregled po stvarno zaprimljenim artiklima

Na Redovima zaliha uključivanjem kvačice na polju Prikaži stvarno zaprimljene artikle na skladišta vrijednosne MP i klikom na Nađi program će prikazati stvarno zaprimljene artikle (isključivanjem kvačice i ponavljanjem pretrage ponovno će se prikazati sistemski artikli).

Na izvozu redova u Excel pripremit će se dodatan stupac Stranka ukoliko je odabrana na primci. Na taj je način lakše pratiti od koje je stranke zaprimljena količina stvarnih artikala.


Na pregledu po artiklima, nakon odabira pregleda samo za artikle koji se vode vrijednosno, uključivanjem kvačice na polju Prikaži stvarne artikle i klikom na Nađi prikažu se stvarno zaprimljeni artikli.

Više o vrijednosnoj maloprodaji možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi