Obračun PDV-a od razlike u cijeni

Ako na izlaznim računima obračunavate PDV samo na razliku u cijeni, prvo je potrebno podesiti postavke na razdobljima za PDV. Zatim program automatski u predlošku računa predlaže neoporezivi dio na koji se PDV ne obračunava te se ispostavom računa ispiše samo iznos artikla s već uključenim PDV-om bez iskazivanja iznosa PDV-a na računu.

Razdoblja za PDV

 Na Postavke organizacije > Razdoblja za PDV klikom na Uredi označimo: 

  • Unos cijena: Cijena sa PDV-om
  • Ispis vrijednosti: Sa PDV-om
  • Obračun PDV-a za razliku u cijeni

Izlazni računi

Kada na razdobljima za PDV imamo označeno da se radi o PDV-u koji se obračunava za razliku u cijeni, onda program u predlošku izlaznog računa kod reda artikla predloži neoporezivi iznos artikla, tj. iznos na koji se neće obračunati PDV-a. 

Neoporezivi iznos možemo promijeniti i upisati ručno iznos koji nam odgovara. Program će obračunati PDV na razliku od cijene i neoporezivog iznosa. 

 
Kada ispostavimo račun, na ispisu računa prikazat će se red s ukupnim iznosom računa bez naznačenog PDV-a.


U ovoj uputi