Unos nove primke

Na Poslovanje > Zalihe možemo unositi primke od dobavljača, iz proizvodnje i od naručitelja. U slučaju primke od dobavljača, kada prvo dobijemo robu i kasnije račun, uobičajeno unesemo primku na način koji je opisan niže dolje.

Kod unosa ulaznog računa za zalihu, rashod vežemo na prije unesenu primku. Primku možemo unijeti i direktno kod unosa ulaznog računa na zalihe.

Unos primke na zalihu

 1. U Poslovanje > Zalihe kliknemo na Novo i odaberemo Primka. 
  Otvori se prozor za unos nove primke.
 2. Podvrsta prometa: predstavlja vrstu primke koja određuje vrstu dozvoljenih tipova artikala na primci i način vrednovanja:
  • Od stranke: predstavlja klasičnu nabavu robe ili materijala.
  • Sa skladišta: prijenos među skladištima (međuskladišnica).
  • Sa skladišta s izdavanjem stranci: pripremi se međuskladišnica i automatsko izdavanje stranci.
  • Iz proizvodnje predstavlja zaprimanje proizvoda za zalihu gdje je unesena vrijednost i vrijednost vrednovanja.
 3.  Datum: taj podatak se odražava u stanju zaliha na dan i karticama artikla.
 4. Broj primke: taj podatak se automatski upiše u okviru godine koja je određena datumom i ne možemo ga mijenjati.
  Numeriranje pojedinih vrsta primke nije odvojeno. Primkama je moguće promijeniti numerički redoslijed preko Alati > Renumeriraj.
 5. Stranka: odaberemo ju iz padajućeg izbornika. Podatke o stranci možemo mijenjati klikom na ikonu „olovke“, a možemo unijeti i novu stranku klikom na ikonu +.
 6. Analitika: možemo ju odabrati iz padajućeg izbornika. Padajući izbornik za odabir analitike vidljiv je ukoliko u šifrarniku imamo unesenu bar jednu analitiku.
 7. Opis: prepišemo ga iz općih podataka dokumenta na temelju kojeg radimo primku (taj se podatak prenese u opis kartice artikla).
 8. Vrijednost robe i materijala: podatak program samostalno izračuna sukladno vrijednostima na redovima primke.
 9. Iznos zavisnih troškova (HRK): odnosi se na cijelu primku, podatak upišemo ručno ako zavisne troškove unosimo preko primke; u slučaju unsa zavisnih troškova preko ulaznog računa podatak će se upisati automatski.
  • % zavisnih troškova: program ga preračuna sukladno vrijednosti primke i zaokruži na dvije decimale.
  • polja za unos zavisnih troškova prikazat će se ako je na postavkama organizacije u dijelu Zalihe uključena opcija za unos zavisnih troškova
 10. Vrijednost primke: zbrojena vrijednost robe i materijala i vrijednost zavisnih troškova.
 11. Vrijednost povrata/storno: vrijednost artikala s negativnom koilčinom ako ih ima na redovima prometa.
 12. Ukupna vrijednost: ukupna vrijednost primke (vrijednost primke - vrijednost povrata/storna ako postoji).
 13. % rabata: rabat koji vrijedi za cijelu primku.
 14. Novčana jedinica: koja vrijedi za cijelu primku.
 15. Tečaj: program ga predloži automatski sukladno odabranoj novčanoj jedinici

Unos redova primke

 1. Skladište: podatak se unosi samo ukoliko je otvoreno više skladišta. U izbornik skladišta uneseno je skladište koje je označeno da se predlaže, a inače je zadano zadnje korišteno skladište. Podatke o skladištu možemo mijenjati klikom na ikonu olovke, a možemo unijeti novo skladište klikom na „+“ bez zatvaranja prozora za unos primke. klikom na padajući izbornik možemo vidjeti pregled svih skladišta.
 2. Artikl: odaberemo ga iz padajućeg izbornika tako da u polje unesemo početak opisa artikla (na primjer „stak“ za staklenka“). U padajućem izborniku prikazat će se odgovarajući artikli. Ako u padajućem izborniku želimo imati samo artikle sa zalihom, tada upišemo # prije riječi (na primjer „#stak# za „staklenka“). Klikom na „+“ možemo unijeti novi artikl.
 3. Količina: unesemo količinu koju smo zaprimili.
 4. Fakturna cijena bez PDV-a: program ponudi polje, ako nismo obveznici PDV-a, a dobavljač je obveznik PDV-a i na artiklu koji unosimo stopa PDV-a je opća, snižena ili niža. Unesemo nabavnu cijenu bez mogućih popusta i PDV-a.
 5. Fakturna cijena: unos nabavne cijene bez odobrenih popusta.  Ako ste obveznik PDV-a pojaviti će se samo polje "Fakturna cijena" i u to polje upisujete nabavnu cijenu bez PDV-a.
 6. % popusta: unesemo mogući postotak popusta kojeg dobijemo od dobavljača.
 7. Kupovna cijena: cijena s rabatom.
 8. Nabavna cijena: cijena s rabatom i dodanim zavisnim troškovima.
 9. Prodajna cijena: ukoliko je prodajna cijena upisana unutar izbornika šifrarnika artikala, prodajna cijena se ne računa, ali se računa marža. Ukoliko je na artiklu unesena marža, a prodajna cijena nije, izračunat će se prodajna cijena. U prodajnoj cijeni ne nalazi se iznos PDV-a.
 10. Prodajna cijena s PDV-om: unos cijene s odgovarajućim PDV-om.
  Vrijednost: prikaz nabavne vrijednosti
 11. Klikom na ikonu  dodajemo artikl na redak primke. Istim postupkom unesemo sve artikle za odabranu primku
  • uređivanje redaka moguće je klikom na ikonu na retku artikla
  • brisanje retka moguće je klikom na ikonu na retku artikla
 12. Nakon unosa svih podataka primke, tipkama u alatnom redu možemo:
  • Spremiti primku (tipka Spremi): koristimo ju u slučaju kada primka još nije završena. Spremanje primke zapisat će samo Predložak primke što znači da primka neće utjecati na zalihe artikala.
  • Odustati od unosa primke (tipka Odustani): bit će izgubljene sve promjene u primki.
  • Potvrditi primku klikom na Potvrdi: program će dodati vrijednost na primku (ukoliko je prije bila povezana s ulaznim računom) tj. količinski će povećati zalihu artikala na primki za unesene količine.

Na ekranu pregleda su sljedeće tipke:

Uredi: uređivanje primke, unos redova, brisanje…., ukoliko primka još nije potvrđena.

Briši: brisanje cijele primke uključujući i sve redove ukoliko još nije potvrđena.

Novo:

 • primka: otvara novu primku
 • izdavanje: otvara novo izdavanje
 • promjena cijene: otvara promet za unos promjene cijene
 • otpis: otvara novi otpis

Kopiraj:

 • u primku: kopira cijelu primku u primku (uključujući i redove)
 • u izdavanje kupcu: kopira cijelu primku u izdavanje stranci (uključujući i redove)
 • u izdavanje u skladište: kopira cijelu primku u izdavanje u skladište (uključujući i redove)
  • prikaže se samo u slučaju kad postoji više od jednog skladišta; skladište u koje želimo biramo na novom prozoru koji se otvori
 • u izdavanje u proizvodnju: kopira cijelu primku u izdavanje u skladište (uključujući i redove)

Potvrdi: potvrdi primku i prilikom toga ažurira stanje zaliha i vrijednosti.

Ispiši: ispiše primku i VP kalkulaciju ukoliko je primka potvrđena.

Otkazivanje potvrđivanja: otkaže potvrdu primke i time omogući ponovno uređivanje.

U ovoj uputi