Postavke ispisa - opće postavke

U postavkama ispisa možete na jednom mjestu odrediti i urediti izgled ispisa pojedinačnih dokumenata: predračuni (ponude), izlazni računi, knjižno odobrenje, otpremnice, opomene, ispis otvorenih stavaka, prijedlozi za kompenzacije, obračun zateznih kamata, izdane narudžbe, potvrda primljene narudžbe, radni nalozi, isplatne liste i obračunske liste za druge osobne primitke.

 

Ispise možete dodavati i uređivati i na pojedinačnim dokumentima pod dijelom Pretpregled.

1. U izborniku Postavke organizacije.

2. Odaberemo Ispisi.

3. Odaberemo Vrstu ispisa: 

 • Bilateralna kompenzacija
 • Bruto bilanca
 • Ispis otvorenih stavaka
 • Izdana narudžba
 • Izlazni račun
 • Izlazni račun sa nalogom za plaćanje
 • Odobrenje
 • OOP-Obračunski list
 • Opomena
 • Otpremnica
 • Plaće - isplatna lista
 • Potvrda primljene narudžbe 
 • Predračun
 • Predračun sa nalogom za plaćenje
 • Radni nalog
 • Zatezna kamata

 

Opće postavke

Općim postavkama uređujemo: 

 • Jezik (odaberemo na novom unosu ispisa, jer na postojećem ispisu jezik nije moguće uređivati)
 • Naziv za odabir: program predlaže standardan zapis kojeg možemo uređivati
 • Naziv dokumenta: podatak se ispisuje na dokumentu
 • Boja teksta: odaberemo boju teksta na ispisu
 • Zadani ispis: ako imamo više dokumenata sa istom vrstom ispisa onda možemo odabrati radi li se o zadanom ispisu odnosno onom kojeg ćemo najčešće koristiti.

 

Zaglavlje dokumenta

Odaberemo između:

 • Teksta > u polje dodamo, obrišemo tekst koji će se nalaziti u zaglavlju dokumenta
 • Predispisanog zaglavlja > tu opciju izaberemo ako imamo predispisane obrasce (memorandume)
 • Slika >

Sliku prvo uvozimo klikom na Odaberi datoteku.

Dodatne slike uvozimo tako da kliknemo na gumb Postavke > Izaberite datoteku.

Klikom na Uredi dodatno uređujemo veličinu i položaj loga (lijevo ili desno)

Sliku poštujemo: Samo na prvoj stranici ili Na svim stranicama (ako dokument ima više stranice)

 • Slika i tekst > dodamo željenu sliku i po potrebi uredimo predložene podatke u tekstu.

 

Adresa

Postavljenje:

 • Lijevo ili
 • Desno

Adresa primatelja će biti ispisana na lijevoj ili desnoj strani dokumenta.

 

Dodatni opisi/klauzule

Opis iznad: tekst koji upišemo biti će ispisan između adrese i sadržaja dokumenta

Opis ispod: tekst koji upišemo biti će ispisan između sadržaja dokumenta i podnožja

 

Potpis

Potpis oblikujemo kao:

 • Tekst > tekst unesemo u kartici Terminologija i prevođenje, u polju Potpis)
 • Slika > dodamo sliku potpisa

 • Ako potpis nećemo prikazati odaberemo Ne ispisuje se


Podnožje dokumenta

Odaberemo između:

Teksta > u polje upišemo teskt koji će se ispisati u podnožju dokumenta

Slike > sliku uvozimo klikom na Odaberi datoteku.

Dodatnu sliku uvozimo tako da kliknemo na gumb Postavke > Izaberite datoteku

 • Predispisano podnožje > u polju Visina unesemo visinu slike predispisanog obrasca
 • Odaberemo hoće li se podatak poštivati: 

- samo na zaddnjoj stranici

- samo na prvoj stranici

- na svim stranicama (ako dokument ima više stranica)

 

 

Terminologija i prijevodi

Uključuje sve podatke, koji se ispišu na odabranim dokumentima. Te podatke možemo urediti za postavke ispisa na stranom jeziku - tekst možemo unijeti ručno ili automatski prevesti na strani jezik. (pogledaj uputu Unos novog ispisa i odabir jezika)

 

Gore opisane mogućnosti nisu dodane na sve ispise.

Postavke možemo uređivati ovisno o vrsti ispisa. 

U programu Minimax je na svim ispisima automatski dodijeljen font Verdana

 

Povezani linkovi:

U ovoj uputi