Postavke ispisa - opće postavke

U postavkama ispisa možete na jednom mjestu odrediti i urediti izgled ispisa pojedinačnih dokumenata: predračuni (ponude), izlazni računi, knjižno odobrenje, otpremnice, opomene, ispis otvorenih stavaka, prijedlozi za kompenzacije, obračun zateznih kamata, izdane narudžbe, potvrda primljene narudžbe, radni nalozi, isplatne liste i obračunske liste za druge osobne primitke.

Ispise je moguće dodavati i uređivati i na pojedinačnim dokumentima u dijelu Pretpregled. 

 1. U izborniku Postavke organizacije.
 2. Odaberemo Ispisi.
 3. Odaberemo Vrstu ispisa: 
  • Bilateralna kompenzacija
  • Bruto bilanca
  • Ispis otvorenih stavaka
  • Izdana narudžba
  • Izlazni račun
  • Izlazni račun s nalogom za plaćanje
  • Odobrenje
  • OOP-Obračunski list
  • Opomena
  • Otpremnica
  • Plaće - isplatna lista
  • Potvrda primljene narudžbe 
  • Predračun
  • Predračun s nalogom za plaćenje
  • Radni nalog
  • Zatezna kamata

Opće postavke

U Općim postavkama uređujemo: 

 • Jezik > moguće je odabrati kod formiranja nove vrste ispisa; na postojećem ispisu jezik nije moguće uređivati
 • Naziv za odabir > program predloži naziv vrste ispisa, možemo upisati proizvoljan naziv pomoću kojeg ćemo razlikovati vrstu ispisa kod odabira 
 • Naziv dokumenta > podatak se ispisuje na dokumentu
 • Boja teksta > odaberemo boju teksta na ispisu
 • Zadani ispis > ako imamo više dokumenata s istom vrstom ispisa onda možemo odabrati radi li se o zadanom ispisu odnosno onom koji ćemo najčešće koristiti

Zaglavlje dokumenta

Za zaglavlje dokumenta možemo odabrati da se koristi:

 • Tekst > u polje dodamo tekst koji će se nalaziti u zaglavlju dokumenta
 • Predispisano zaglavlje > tu opciju izaberemo ako imamo predispisane obrasce (memorandume)
 • Slika > sliku uvozimo klikom na +Izaberite datoteku
  • Ako želimo uvesti neku drugu sliku kliknemo na Postavke > Izaberite datoteku
  • Klikom na Uredi dodatno uređujemo veličinu i položaj slike (lijevo ili desno)
  • Možemo odabrati da se slika na zaglavlju prikazuje Samo na prvoj stranici ili Na svim stranicama (ako dokument ima više stranica)
  • Tehničke specifikacije slike za zaglavlje ispisa podupiremo sljedeće:
   - vrsta datoteke jpg, png, gif i bmp
   - kolorističko okruženje RGB
   - za dimenziju preporučamo uređivanje nakon uvoza ako je slika prevelika (klikom na postavke pa uredi)
   - rezolucija između 72 i 300 dpi
 • Slika i tekst > dodamo željenu sliku i po potrebi uredimo predložene podatke u tekstu.

Adresa

Postavljanje:

 • Lijevo ili
 • Desno

Ovisno o odabiru, adresa primatelja bit će ispisana na lijevoj ili desnoj strani dokumenta.

Dodatni opisi/klauzule

 • Opis iznad: tekst koji upišemo bit će ispisan između adrese i sadržaja dokumenta
 • Opis ispod: tekst koji upišemo bit će ispisan između sadržaja dokumenta i podnožja

Potpis

Potpis možemo oblikovati kao:

 • Tekst > tekst unesemo u kartici Terminologija i prijevodi u polju Potpis
 • Slika > uvezemo sliku potpisa
 • Ako ne želimo da se potpis prikazuje, odaberemo Ne ispisuje se

Podnožje dokumenta

Za zaglavlje dokumenta možemo odabrati da se koristi:

 • Tekst > u polje upišemo teskt koji će se ispisati u podnožju dokumenta
 • Slika > sliku uvozimo klikom na +Izaberite datoteku
  • Ako želimo uvesti neku drugu sliku kliknemo na Postavke > Izaberite datoteku.
  • Klikom na Uredi dodatno uređujemo veličinu i položaj (lijevo ili desno).
  • Možemo odabrati da se slika u podnožju prikazuje Samo na zadnjoj stranici, samo na prvoj stranici ili Na svim stranicama (ako dokument ima više stranica).
  • Tehničke specifikacije vrijede iste kao za zaglavlje dokumenta.
 • Predispisano podnožje > u polju Visina upišemo visinu slike predispisanog obrasca

Terminologija i prijevodi

U dijelu terminologija i prijevodi možemo uređivati nazive polja koji se ispisuju na dokumentima. Na taj način možemo urediti i postavke za ispis dokumenta za stranom jeziku ako ga želimo ručno formirati ili ako želimo urediti predložene prijevode.

U programu Minimax na svim je ispisima automatski dodijeljen font Verdana

Ostale postavke

U dijelu ostale postavke moguće je uključivati dodatne postavke ovisno o odabranoj vrsti ispisa. Za izlazni račun to je npr. postavka za ispis 2D bar koda, a za bruto bilancu npr. ispis naziva konta.
 

Povezane upute:

U ovoj uputi