Isplata plaće direktoru (minimalna osnovica, obračun doprinosa, neisplata neto plaće)

Budući da direktor može, ali i ne mora biti zaposlena osoba u trgovačkom društvu, kod (ne)isplate plaće moguće je nekoliko kombinacija.

 • Ako direktor nije zaposlen, a doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za njega se ne plaćaju po drugoj osnovi (zaposlenje u drugom trgovačkom društvu, samostalna djelatnost), u tom slučaju direktor ima obvezu plaćanja doprinosa na minimalnu osnovicu za doprinose koja se odnosi na direktora. Minimalna osnovica za doprinose u 2023. godini je 1.367,18 eur.
  U tom se slučaju ne šalje JOPPD obrazac, a utvrđivanje godišnje osnovice, vrste i i godišnje iznose doprinosa, razdoblje na koje se obveza odnosi te razlike u iznosima plaćenih i propisanih obveznih doprinosa vrši Porezna uprava putem izdanog rješenja.
 • Ako je direktor zaposlen u trgovačkom društvu i isplaćuje si plaću, bruto iznos mora biti zakonom propisana minimalna plaća ili veća.
  • U Minimaxu se obračun plaće radi kao i svaki drugi obračun; kao vrstu zaposlenja potrebno je odabrati Član uprave i izvršni direktor i upisati odgovarajući bruto iznos na postavkama djelatnika. Ako je upisani bruto iznos manji od propisane minimalne direktorske plaće, program će, sukladno odabranoj vrsti zaposlenja, doprinose izračunati prema propisanoj minimalnoj direktorskoj osnovici 1.014,00 eur.
   Primjer:
 • Ako je direktor zaposlen u trgovačkom društvu i donese odluku o odricanju na pravo potraživanja neto plaće, i dalje postoji obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na minimalnu osnovicu za doprinose koja se odnosi na direktore.
  • U tom se slučaju u Minimaxu radi obračun neisplaćene plaće. Na prvom koraku obračuna plaće, klikom na Uredi moguće je odabrati vrstu obračuna plaće Neisplaćena plaća.

   S tako odabranim postavkama, obračunaju se samo doprinosi sukladno postavkama djelatnika u šifrarniku, neto isplate nema što se na JOPPD obrascu evidentira u polju 16.1. gdje je upisana šifra 0 - nema isplate. U polju 6.2. upisat će se šifra 0006 - Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko plaća nije isplaćena.

   *Fotografiju možete otvoriti ili preuzeti na računalo tako da kliknete desni klik miša i odaberete - otvori sliku u novoj kartici ili spremi sliku.
U ovoj uputi