IBAN organizacije

U postavkama transakcijskih računa upišemo sve transakcijske račune organizacije klikom na IBAN organizacije.

 

Novi unos transakcijskog računa organizacije

Novi račun unesemo klikom na Novo.

 1. Unesemo broj transakcijskog računa. (u prvo polje unesete HR i prva dva broja IBAN-a, npr HR32, a u drugo polje unesete ostatak IBAN-a)
 2. SWIFT kod se predloži s obzirom sa uneseni IBAN organizacije. (ako se SWIFT ne predloži možemo ga unijeti ručno)
 3. Unesemo Naziv. (vidljivo na pregledu bankovnih izvadaka)
 4. Ako je riječ o transakcijskom računu u domaćoj novčanoj jedinici odaberemo tu opciju. 
  Ako je riječ o deviznom bankovnom računu, odznačimo tu kvačicu te u dijelu Novčana jednica odaberemo novčanu jedinicu.
 5. Odaberemo Konto za izvod (utječe na knjiženje prometa bankovnog izvatka). Na popisu se prikažu sva konta iz kontnog plana organizacije koji počinju sa 100 i 103. Napomena: Ako organizacija ima više bankovnih računa onda je za svaki račun potrebno otvoriti analitički konto. To možete napraviti klikom na "+" pored polja konto.
 6. Ako kod računa sa kvačicom označimo da Predlaže se taj račun će se ispisati kao račun nalogodavatelja kod platnih naloga i predlagati kao račun prilikom ručnog unosa bankovnih izvadaka.
 7. Kliknemo na Spremi ili Spremi i novo ukoliko želimo nastaviti sa unosom transakcijskih računa. 

Prilikom novog unosa žiro računa organizacije sa istim SWIFT-om koji smo već unijeli, program predlaže Naziv bankovnog računa s prethodnog unosa.

  

Uređivanje transakcijskog računa organizacije

 1. Odaberemo transakcijski račun organizacije koji želimo urediti tako da kliknemo na transakcijski račun.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. Uredimo podatke o transakcijskom računu (broj transakcijskog računa, novčana valuta, konto…)
 4. Kliknemo na Spremi.

 

 

Brisanje transakcijskog računa organizacije

Ako iz šifrarnika obrišemo transakcijski račun organizacije, on više neće biti vidljiv u tablici, a isto tako transakcijski račun organizacije više neće biti ponuđen na izbor u određenim modulima koji su povezani s transakcijskim računima organizacije.

 1. Odaberemo transakcijski račun organizacije koji želimo brisati tako da kliknemo na transakcijski račun.
 2. Kliknemo na Briši.
 3. Otvori se prozor za odluku (Da li zaista želite obrisati?) gdje odaberemo U redu.
U ovoj uputi