Posebnosti knjiženja izlaznih računa kod obračuna PDV-a po plaćenoj realizaciji

Kod „običnih“ poreznih obveznika kod knjiženja izlaznog računa izradi se automatska knjigovodstvena temeljnica koja već sadrži odgovarajuće zapise u porezne evidencije.

Kod obveznika koji PDV obračunavaju na temelju plaćene realizacije, obveza za PDV mora se zapisati u porezne evidencije tek s danom plaćanja.

Na temelju postavke obračun PDV po plaćenoj realizaciji Minimax kod knjiženja izlaznih računa uzima u obzir navedene postavke.

Datum za PDV na temeljnici (podaci za PDV)

Datum za PDV određuje u kojem će se poreznom razdoblju izlazni račun proknjižiti.

Kod vođenja PDV-a po plaćenoj realizaciji pripremi se temeljnica s podacima za PDV bez upisanog podatka Datum za PDV.  To znači da se izlazni račun upiše u knjigovodstvene evidencije, ali ne i u porezne.

Kod zatvaranja (knjiženja plaćanja) tog izlaznog računa, na temeljnici izlaznog računa nastaje dodatan zapis s podacima za PDV gdje je upisan datum za PDV.

Ako je više plaćanja, za svako plaćanje nastane novi zapis kod čega je iznos plaćanja razdijeljen na odgovarajuću osnovicu plaćanja i iznos PDV-a, a datum PDV-a je jednak datumu plaćanja.

Ručni unos datuma PDV-a po plaćenoj realizaciji

  1.  Ako želimo ručno dodati datum (zatvoriti) plaćanja, na temeljnici gdje je kod PDV-a red bez upisanog datuma za PDV izaberemo knjiženje povezano s poljem Označi kao plaćeno.
  2. Unesemo datum i vrijednost plaćanja.
  3. Izaberemo U redu.

Posebni primjeri izlaznih računa za koje ne vrijedi PDV po plaćenoj realizaciji

Za donje se primjere kod knjiženja izlaznog računa na temeljnici upiše i Datum za PDV što znači da je račun odmah upisan u porezne evidencije.

  1. Izlazni račun za predujam 
    Na izlazni se račun doda artikl koju u polju Tip ima oznaku Predujam - takav će se račun proknjižiti u obračun PDV-a na temelju datuma primitka predujma.
  2. Izlazni računi koji nemaju PDV
    Računi na kojima su odabrani artikli koji su označeni kao oslobođeni PDV-a - takav će se račun proknjižiti u obračun PDV-a na temelju datuma obavljanja usluge.
  3. Izlazni računi koji su izdani u EU i inozemstvo
U ovoj uputi