Prikaz dokumenata poslanih e-mailom na osnovnom pregledu

Po novom već na pregledu izlaznih računa vidimo jesmo li račun poslali e-mailom ili pripremili datoteku za uvoz u internetsko bankarstvo. Program prikaže ikonu . Ta je funkcionalnost dodana i na osnovnom pregledu ponuda.

U ovoj uputi