Službena putovanja

Nalozi za službena putovanja mogu se ispostavljati, ispisivati, obračunavati i knjižiti. Povezivanje s Google kartama omogućuje programu da sugerira rutu i izračuna kilometre. Program također samostalno izračunava visinu dnevnica ovisno o trajanju putovanja i o državi, a mogu se dodati i drugi troškovi (parking, cestarina, troškovi smještaja itd.). Program također priprema i nalog za plaćanje. Putne naloge možemo kopirati, uređivati i brisati.