Customer (Stranka)

Uputa se odnosi na prijenos podataka iz šifrarnika stranki preko API-ja.

Općenita uputa:Šifrarnik Stranke
API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Customer
Kratak opis: Moguć je prijenos stranaka.
Moguće je dodavanje i spremanje stranaka.

Moguće je brisanje stranaka.


Customer - podaci stranke

Customer

Podatak

Opis

Name

Naziv stranke, obvezan podatak.

Code

Šifra stranke.

Address

Adresa stranke, obvezan podatak.

PostalCode

Poštanski broj stranke, obvezan podatak.

City

Pošta stranke, obvezan podatak.

Country

Država stranke, obvezan podatak.

Unese se ID države – državu odaberemo iz šifrarnika države, koji ispišemo putem metode GetCountries.

CountryName

Naziv države, koji unesemo, ako država ni domaća država. Taj naziv države prikazuje se na ispisima, gdje se ispisuje naslov stranke.

TaxNumber

OIB stranke.

RegistrationNumber

Matični broj stranke.

VATIdentificationNumber

PDV ID broj.

SubjectToVAT

Tip stranke, obvezan podatak.

Za stranke iz EU odaberemo iz:

  • D - Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja je obveznik PDV-a.
  • M - Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja nije obveznik PDV-a.
  • N - Krajnji kupac.

Za stranke izvan EU odaberemo iz:

  • D - Pravna osoba (PDV na izlaznom računu se ne obračunava).
  • N - Krajnji kupac.

Currency

Novčana jedinica, obvezan podatak.

Unese se ID novčane jedinice - novčanu jedinicu odaberemo iz šifrarnika novčanih jedinica koji ispišemo pomoću metode GetCurrencies.

ExpirationDays

Dani dospijeća.

RebatePercent

Rabat (%).

WebSiteURL

Internetska stranica.

EInvoiceIssuing

Izdavanje e-računa, obvezan podatak. Odabir iz:

  • N – Ne priprema se.
  • M – Za slanje preko posrednika.
  • E – Za slanje putem e-pošte.

InternalCustomerNumber

Interni broj stranke koji se može upotrijebiti kod e-računa. 

Usage

Korištenje. Odabir iz:

  • D - da.
  • N – ne.

Zadana vrijednost je D.


Primjeri

Prilikom formiranja objekta za slanje, možemo si pomoći s testnim podacima objekta koje prikažemo klikom na gumb Test API na pregledu pojedine metode.

 

Unos nove stranke

Za dodavanja stranke potreban nam je naziv stranke, adresa stranke, pošta i poštanski broj stranke, država i novčana jedinica stranke, tip stranke te podatak za izdavanje e-računa.

Metoda: AddCustomer

Customer

Podatak

Opis

Name

Saop d.o.o.

Address

PUŽEVA  13

PostalCode

 10000

City

ZAGREB

Country

ID države stranke (Hrvatska)

Currency

ID novčane jedinice stranke (HRK)

SubjectToVAT

D

EInvoiceIssuing

N


JSON:

{

    "CustomerId": 299018,

    "Code": "",

    "Name": "Saop d.o.o.",

    "Address": "PUŽEVA  13",

    "PostalCode": "10000",

    "City": "ZAGREB",

    "Country": {

        "ID": 95,

        "Name": "HR",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/countries/95"

    },

    "CountryName": "",

    "TaxNumber": "42584526821",

    "RegistrationNumber": "02890631",

    "VATIdentificationNumber": "42584526821",

    "SubjectToVAT": "D",

    "Currency": {

        "ID": 9,

        "Name": "HRK",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

    },

    "ExpirationDays": 0,

    "RebatePercent": 0.00,

    "WebSiteURL": "",

    "EInvoiceIssuing": "N",

    "InternalCustomerNumber": "",

    "Usage": "D",

    "RecordDtModified": "2019-05-15T09:58:26.42",

    "RowVersion": "AAAAAKUVhas="

}


U ovoj uputi