Prijenos osnovnih sredstava (prvi puta) u upotrebu

Sredstvo možemo staviti u upotrebu:

 U uputi je opisan primjer naknadnog stavljanja osnovnog sredstva u upotrebu.


Pregled sredstava koja još nisu stavljena u upotrebu

U izborniku Knjigovodstvo > Osnovna sredstva klikom na Prvi puta u upotrebu dobit ćemo popis sredstava koja još nisu stavljena u upotrebu.

U upotrebu na osnovnim sredstvima

U polju U upotrebu s kvačicom označimo osnovna sredstva koja ćemo prenijeti u upotrebu na isti dan. Upišemo datum i kliknemo na tipku U upotrebu.

Knjiženje prometa Prvi puta u upotrebu

U oba slučaja (knjiženje ulaznog računa ili klikom na Prvi puta u upotrebu) program napravi automatsku temeljnicu pomoću koje prenese nabavnu vrijednost s konta u pripremi na konto nabavne vrijednosti koja je određena prema odabranoj amortizacijskoj skupini na pojedinom osnovnom sredstvu.

Na osnovna sredstva zapisat će se promet Prvi puta u upotrebu sa poveznicom na temeljnicu. To možemo provjeriti klikom na Knjigovodstvo > Osnovna sredstva gdje odaberemo osnovno sredstvo i kliknemo na Promet.

Brisanje prometa Prvi puta u upotrebu

Na pojedinim sredstvima u registru promet možemo i brisati. Na kraju reda s prometom je poveznica do temeljnice i znak za brisanje prometa.

Brisanje prometa Prvi puta u upotrebu ne utječe na već knjižene obračune amortizacije.

SavjetAko radimo privremene obračune amortizacije, sljedeći obračun amortizacije napravit će odgovarajuće ispravke (storno) u sljedećem obračunatom razdoblju, ali preporučujemo da nakon brisanja prometa Prvi puta u upotrebu ponovno napravite obračune amortizacije kojima je sredstvo bilo obuhvaćeno.

Tako će podaci biti proknjiženi u odgovarajućem razdoblju što je veoma važno u slučaju osnovnih sredstava većih vrijednosti.

U ovoj uputi