Obračun PDV-a

Potvrdom izlaznih i ulaznih računa te dnevnih utržaka kreira se automatska temeljnica sa zapisima za PDV koje program uzima u obzir prilikom obračuna. Obračun PDV-a formiramo jednim klikom prilikom čega program pripremi sve potrebne obrasce (obračun PDV-a, knjigu URA, knjigu IRA, PDV-S obrazac). Program omogućuje obračun PDV-a za mjesečne i tromjesečne obveznike, obveznike po plaćenoj realizaciji, a može se odabrati i obračun koji u obzir uzima dio PDV-a za odbitak. Ako je potrebno platiti porez, program pripremi nalog za plaćanje sa svim potrebnim podacima.