Dorade u modulu zaliha

Dodatni stupac na pregledu i izvozu

U modulu zaliha na pregledu redova zaliha dodan je stupac s brojem prometa.

Taj se stupac evidentira i na izvozu redova zaliha u Excel, a u tablicu izvoza dodan je i stupac s podatkom ID prometa (podatak koji program dodijeli automatski, koristi se kod povezivanja i/li prijenosa podataka).

ID prometa evidentira se i na izvozu prometa zaliha (podatak koji program dodijeli automatski, koristi se kod povezivanja i/li prijenosa podataka).

Uvoz prometa zaliha - stupac naziv artikla

Kod uvoza prometa zaliha u tablici predloška dodan je stupac za uvoz naziva artikla

Unos tog podatka u tablici nije obvezan. Ako je upisan, uvest će se na retku prometa, a ako nije, upisat će se naziv artikla iz šifrarnika artikla.

Uvoz redaka primke moguće je napraviti prema OVOJ uputi, a uvoz redaka izdavanja prema OVOJ.

Razduživanje zaliha bez udruživanja artikala

U primjerima kada na računu dodajemo isti artikl, ali promijenimo naziv, na izdavanju sa zaliha do sada su se u takvim primjerima artikli udružili, a sada će program na prometu zaliha pripremiti dva odvojena retka.

Kopiranje primke u izdavanje 

U modulu zaliha na primci proširene su mogućnosti kopiranja i klikom na Kopiraj sada je moguće odabrati podvrstu prometa:

  • u izdavanje kupcu
  • u izdavanje u skladište (prikaže se samo u slučaju kad postoji više od jednog skladišta; skladište u koje želimo biramo na novom prozoru koji se otvori)
  • u proizvodnju

U ovoj uputi