Organizacija nema licence zato se ne možete prijaviti u organizaciju

Ukoliko želimo pristupiti drugoj organizaciji i program nam javi: „Organizacija nema licence zato vaša prijava u organizaciju nije moguća“ administrator pretplatnika treba povećati broj licenci klikom na ikonu  Moj profil (gore desno) i na polje Licence > Uređivanje licenci.

Što program učini?

Povećanjem broja licenci moći ćemo pristupiti u željenu organizaciju. Povećanje broja istovremenih pristupa (licenci) naplaćuje se dodatno 35,00 kn, 39,00 kn ili 45,00 kn ovisno o paketu kojeg imamo. 

U ovoj uputi