Organizacija nema licence zato vaša prijava u organizaciju nije moguća

Ukoliko želimo pristupiti drugoj organizaciji i program nam javi: „Organizacija nema licence, zato vaša prijava u organizaciju nije moguća“ administrator pretplatnika treba povećati broj licenci / istovremenih pristupa klikom na ikonu  Moj profil > Licence > Uređivanje licenci.

Povećanjem broja licenci bit će omogućen pristup u željenu organizaciju. Povećanje broja istovremenih pristupa (licenci) naplaćuje se dodatno 35,00 kn, 39,00 kn ili 45,00 kn ovisno o licenci koju imamo. 


U ovoj uputi