Udruživanje stranaka

Ako u šifrarniku stranaka imamo dva ili više puta unesenu istu stranku i ako smo sve unose koristili na određenim unosima u program, onda nam program neće dozvoliti brisanje duplo unosenih stranaka. 

U tom slučaju možemo udružiti stranke koje su više puta unesene u program.

  1. U izborniku Šifrarnici > Stranke odaberemo stranku čiji unos želimo OSTAVITI i na koju će nakon udruživanja biti prebačeni svi dokumenti.
  2. Na odabranoj stranci kliknemo na Udruživanje.
  3. Potražimo stranku koju želimo ukloniti s popisa i čiji će se podaci će se prenijeti na stranku.
  4. Kliknemo Udruživanje.
  5. Program će udružiti promet i izbrisati drugi unos.
U ovoj uputi