Plaće - ostali podaci djelatnika na obračunu plaće

Kako bi prilikom obračuna plaće što jednostavnije pristupali podacima djelatnika, na obračunu plaće na pregledu podataka pojedinog djelatnika dodan je gumb Ostali podaci djelatnika.

Na tom je polju iz padajućeg izbornika moguće uređivati podatke o obustavama, godišnjem odmoru i uzdržavanim članovima


Odabirom pojedine stavke program nas preusmjerava u šifrarnik djelatnika što znači da će se unesene promjene ažurirati na plaćama koje su u tom trenutku u predlošcima, kao i na budućim plaćama.

U ovoj uputi