Promjena radnih sati zaposlenog djelatnika unutar mjeseca

Ako djelatniku tijekom mjeseca moramo promijeniti broj radnih sati,  u tom slučaju pripremimo dva obračuna plaće i predamo dva JOPPD obrasca.

Kako pripremiti obračun plaće zbog promjene radnih sati?

Primjer: u šestom mjesecu djelatnik je do 10.3. bio zaposlen na 40 sati tjedno, a od 11.3. je na 20 sati tjedno.

 1. Obračunamo plaću do 10.3. kada je radnik radio 40 sati na tjedan
  • Obračun plaće za tog djelatnika pripremimo s brojem sati koji odgovara radnom vremenu od 40 sati tjedno do 10.3.
  • Obračun pripremimo zajedno s obračunom plaće za ostale radnike i obračun zaključimo.
  • Predamo JOPPD obrazac na e-poreznu.
 2. Obračunamo plaću od 11.3. na dalje kada je djelatnik bio zaposlen na 20 sati tjedno
  • U šifrarniku djelatnika u postojećem zapisu na djelatniku promijenimo broj mjesečnih radnih sati.
  • Kod obračuna plaće odaberemo isti mjesec za obračun i unesemo odgovarajući broj sati radnom vremenu od 20 sati tjedno od 11.3.
  • Obračun za tog djelatnika zaključimo i predamo JOPPD obrazac na e-poreznu.

 Savjet: u napomene možemo upisati datum promjene (za vlastitu evidenciju).

U ovoj uputi