Unos osnovnog sredstva direktno u registar tijekom poslovne godine

Osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava ručno unosimo u sljedećim situacijama:

 • Unos osnovnog sredstva za koje nemamo račun ili je ulazni račun već proknjižen bez poveznice na osnovno sredstvo.
 • S knjiženjem u Minimaxu započinjemo sredinom godine, a sredstvo je nabavljeno u ovoj poslovnoj godini i želimo započeti sa amortizacijom prema datumu nabave sredstva.

Primjer u postavkama organizacije: poslovna godina 1.1.2021., a početak amortizacije sredstva 1.3.2021.

Osnovno sredstvo nabavljeno je u 2020. godini, ali ne želimo da amortizacija počne od početka poslovne godine.

 

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Provjerimo inventarni broj.
 4. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.
 5. Unesemo datum nabave.
 6. Unesemo dobavljača.
 7. Unesemo dokument o nabavki.
 8. Odaberemo Amortizacijsku skupinu.
 9. Odaberemo Analitiku.
 10.  Odaberemo lokaciju.
  Ne unosimo podatke u polja za početnu nabavnu vrijednost ili ispravak vrijednosti.
 11. Spremimo.
 12. Na pregledu osnovnog sredstva kliknemo na Promet.

 1. Kliknemo na Unos prometa.
 2. Unesemo Datum.
 3. Odaberemo vrstu prometa:
  • Već je u upotrebi – ako smo osnovno sredstvo već stavili u upotrebu i amortizira se (unesemo nabavnu vrijednost);
  • Nije u upotrebi – ako smo još u fazi nabave osnovnog sredstva (unesemo nabavnu vrijednost);
 4.  Potvrdimo opis.
 5. Unesemo nabavnu vrijednost – prema vrsti prometa.
 6. Unesemo ispravak vrijednosti – prema vrsti prometa.
 7. Klikom na Spremi na osnovnom sredstvu se prikaže red s podacima o početnom prometu.

 

Što učini program?

Ukoliko osnovno sredstvo unesemo u skladu s priloženim uputama, amortizacija će se početi obračunavati na datum koji smo unijeli unutar polja za unos „prometa“.

U ovoj uputi