Unos osnovnog sredstva direktno u registar tijekom poslovne godine

Osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava ručno unosimo u sljedećim situacijama:

 • Unos osnovnog sredstva za koje nemamo račun ili je ulazni račun već proknjižen bez poveznice na osnovno sredstvo.
 • S knjiženjem u Minimaxu započinjemo sredinom godine, a sredstvo je nabavljeno u ovoj poslovnoj godini i želimo započeti sa amortizacijom prema datumu nabave sredstva.

Primjer u postavkama organizacije: poslovna godina 1.1.2023., a početak amortizacije sredstva 1.10.2023.

Osnovno sredstvo nabavljeno je u 2022. godini, ali ne želimo da amortizacija počne od početka poslovne godine.

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Provjerimo inventarni broj.
 4. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.
 5. Unesemo datum nabave.
 6. Unesemo dobavljača.
 7. Unesemo dokument o nabavki.
 8. Odaberemo Amortizacijsku skupinu.
 9. Odaberemo Analitiku.
 10.  Odaberemo lokaciju.
 11. Unesemo opis ako želimo.
 12. U dijelu Početne vrijednosti unesemo
  • Datum od kojeg želimo da amortizacija krene.
  • unesemo nabavnu vrijednost
  • ako postoji, unesemo ostatak vrijednosti koji se ne amortizira
  • unesemo ispravak vrijednosti
 13. Klikom na Spremi na osnovnom se sredstvu prikaže promet s unesenim vrijednostima.

Ukoliko osnovno sredstvo unesemo u skladu s uputama, amortizacija će se početi obračunavati na datum koji smo unijeli unutar polja za unos prometa (uključujući i taj mjesec).

Ako sredstvo još nije stavljeno u upotrebu ili je tek s određenim datumom unutar godine stavljeno u upotrebu, na osnovnom sredstvu ne unosimo početne vrijednosti već nakon spremanja kliknemo na +Novi promet te promet unesemo ručno. 

U tom dijelu možemo birati opciju Već je u upotrebi ili Još nije u upotrebi. Ako unesemo promet Već je u upotrebi, OS će biti u upotrebi od datuma koji smo unijeli i od slijedećeg mjeseca će krenuti amortizacija. 

Ako unesemo promet Već je u upotrebi s datumom 01.10., amortizacija tog OS će krenuti od 01.11.

Ako unesemo promet Još nije u upotrebi, osnovno sredstvo se neće amortizirati sve dok ga ne stavimo u upotrebu. Više o prijenosu osnovnih sredstava prvi put u upotrebu pogledajte OVDJE.


U ovoj uputi