Šifrarnik Tečajevi

Tečaj koji je u programu unesen je po tečajnoj listi Hrvatske narodne banke, unosi ga održavatelj sustava (Saop), odnosno korisnik ga ne unosi.

Tečajevi se koriste za preračunavanje u domaću novčanu valutu kada knjižimo u stranoj novčanoj valuti.

Na unosima se odgovarajući tečaj predlaže iz šifrarnika prema datumu i novčanoj valuti, ali ga na samom dokumentu korisnik može promijeniti.

Tečajeve možemo naći u izborniku Šifrarnici > Tečaji.

U ovoj uputi