Ulazni računi - rashod sa samooporezivanjem

Kod unosa ulaznog računa odabirom rashoda s uključenim samooporezivanjem na retku rashoda u poljima obračun PDV-a na dan i odbitak PDV-a na dan program je u nekim primjerima predlagao sistemski datum.

Ovom verzijom instaliran je ispravak kojim se u polja za obračun i odbitak PDV-a na dan predlaže datum prometa iz zaglavlja računa.

U ovoj uputi