Licence - promjena sadržaja licence Mini poslovanje

Kako smo početkom mjeseca najavili, s 1.1.2021. doći će do promjene sadržaja licence Mini poslovanje.

U licencu će biti dodane dvije nove funkcionalnosti: servisni radni nalozi te izdane narudžbe. Za korištenje ovih funkcionalnosti nije potrebno uključivati dodatne postavke, odnosno u modulu Poslovanje svim korisnicima koji imaju aktivnu licencu Mini poslovanja automatski će biti dostupan modul Izdane narudžbe, kao i mogućnost izrade servisnih radnih naloga u modulu Poslovanje > Radni nalozi. Više o izdanim narudžbama pročitajte OVDJE, a o radnim nalozima OVDJE.

Također, sukladno premještanju modula dnevnog utrška iz modula poslovanja u knjigovodstveni modul, u licenci Mini poslovanje više neće biti dostupan unos dnevnog utrška kroz modul poslovanja. Klikom na Poslovanje > Utržak prikazat će se obavijest o premještanju modula s poveznicom na novi modul.

Ukoliko ste dnevni utržak knjižili kroz modul poslovanja, za knjiženje kroz novi modul bit će potrebno ažurirati licencu na Mini računovodstvo sukladno OVOJ uputi.

U ovoj uputi