Obrazac PPO (prijenos porezne obveze)

Porezni obveznici u sustavu PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze, obvezni su dostaviti podatke strukturirane u obrascu Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO).

Obrazac PPO podnosi se tromjesečno za sljedeća razdoblja tekuće godine:

  • od 1. siječnja do 31. ožujka
  • od 1. travnja do 30. lipnja
  • od 1. srpnja do 30. rujna
  • od 1.listopada do 31. prosinca 


Minimax izvještaj priprema automatski u okviru obračuna PDV-a za ožujak, lipanj, rujan i prosinac.

Za formiranje ulaznog računa sa prijenosom porezne obveze pogledajte uputu:

Unos ulaznog računa sa Prijenosom porezne obveze

Kod unosa izlaznog računa pod Vrsta obračuna PDV-a odaberemo Prijenos porezne obveze.

U ovoj uputi