Dorade u zalihama

U modulu zaliha napravljene su sljedeće dorade:

  • Na osnovnom pregledu zaliha dodana je mogućnost pregleda po skladištima. Kod masovnih obrada u modulu, na drugom je koraku također je moguće kod odabira redaka kao kriterij pretrage definirati skladište.
  • Ako na stanju zaliha napravimo izvoz u Excel, po novom će se u tablici će se pripremiti još jedan stupac – serija. Izvoz je analitičan i prikazuje točno koliko čega ima po kojim skladištima (zato je moguće da se neki artikli prikazuju u više redaka – ovisno o odabranoj seriji i/li skladištu na kojem se nalaze).

  • S postupnim udruživanjem maloprodaje i veleprodaje, a samim time i mogućnosti unosa kalkulacija za više različitih skladišta, novom je verzijom dopunjen način numeriranja kalkulacija i promjene cijena za maloprodajna skladišta kako bi svaki dokument imao svoj jedinstveni broj. 
    Taj podatak vidljiv je na samom prometu u novom polju Dokument koji je dodan kao stupac i na pregled zaliha (stupac je vidljiv samo ako imamo skladišta koja se vode po prodajnoj vrijednosti). Klikom na Ispiši na prijemu moguće je ispisati kalkulaciju za svako prodajno skladište, dok su kalkulacije za nabavna skladišta udružene i ispisuju se skupa.
    Detaljnije o numeriranju prometa za maloprodajna skladišta pročitajte OVDJE.


  • Alat Renumeriraj u zalihama je ažuriran, odnosno proširen. Na renumeraciji prometa za renumeraciju prometa prijema od stranke dodana je mogućnost renumeracije dokumenata za skladišta koja se vode po prodajnoj cijeniIsta mogućnost za renumeraciju prometa za skadišta koja se vode po prodajnoj cijeni dodana i za renumeraciju prometa prijema sa skladišta i za promet promjena cijene.
    Klikom na Izvedi renumeraciju prometa, odabrani se prometi renumeriraju i promjena tog podatka vidljiva je i na prikazu prometa zaliha u novom stupcu Dokument.


U ovoj uputi