Unos knjiženja izlaznog računa u utršku

U primjeru kada ugostitelj izdaje račune (gotovina, kartica) i za neku stranku treba izdati odvojeni račun na firmu, takav se račun treba odvojeno prikazati u poreznim evidencijama, no obuhvaćen je u utršku jer je već plaćen, za takve situacije koristimo funkcionalnost knjiženja izlaznog računa u utršku.

Za organizacije koje nisu PDV obveznici, mogućnost unosa izlaznog računa u utršku omogućeno je samo za razdoblje za koje je na postavkama organizacije otvoreno razdoblje za PDV.

Knjiženje izlaznog računa u utršku možemo unijeti na sljedeći način:

 1. U modulu Knjigovodstvo > Knjiženje izlaznih računa i utržaka.
 2. Kliknemo Novo > Izlazni račun u utršku.
   ili na nekom utršku u predlošku kliknemo Izlazni račun u utršku
 3. Ako u šifrarniku Analitike imamo unesenu bar jednu analitiku, na unosu izlaznog računa u utršku prikazat će se polje Analitika gdje ju možemo odabrati ili dodati novu. Ako imamo unesenu analitiku koja je povezana s poslovnicom Ugostiteljstvo, moći ćemo unositi i knjižiti porez na potrošnju. Upute za postavke i unos poreza na potrošnju možete pronaći OVDJE.
 4. U polje Opis unesemo naziv koji će se upisati u opis knjiženja, npr. datum računa.
 5. Upišemo Datum - taj podatak predstavlja datum temeljnice i datum knjiženja u PDV.
  Moramo upisati isti datum na koji imamo utržak u predlošku kako bi program taj izlazni račun povezao s utrškom. Ako odaberemo datum na koji nema unesenog utrška, program će javiti obavijest da za taj datum ne postoji predložak utrška u sklopu kojeg bi se račun proknjižio.
 6. U polju Kupac odaberemo stranku na koju se račun odnosi.
 7. Zatim unosimo Poreze:
  • u polju Porez biramo stopu (opća, snižena, niža, neoporezivo, oslobođeno ili porez na potrošnju)
  • u polju Sadržaj možemo odabrati radi li se o robi ili usluzi (mogućnost odabira u ovom polju povezana je s početnim postavkama modula)
  • upišemo iznos u polju Osnovica + PDV, program sam izračuna vrijednost PDV-a
  • ako nemamo sve na jednoj stopi, nakon unosa jedne stope u sljedećem retku odaberemo drugu i u polju Osnovica + PDV upišemo iznos koji se odnosi na tu stopu  
  • unos spremimo i račun je u predlošku
 8. Spremanjem izlaznog računa u utršku program javi obavijest da je račun uključen u utršku i u sklopu kojeg utrška će se proknjižiti (utržak koji je na taj dan u predlošku).
 9. Na računu u predlošku imamo mogućnosti:
  • unijeti novi račun u utršku
  • urediti račun
  • brisati račun
  • potvrditi račun
 10. Kad završimo s unosom izlaznih računa u utršku, račune nije potrebno pojedinačno potvrđivati, već se izlazni računi uključeni u utržak potvrde potvrđivanjem utrška na taj datum.
U ovoj uputi