Pregled po analitikama

Na ulaznom računu možemo odrediti:

  1. Analitiku za obveze 
    Za knjiženje analitike na obvezi odaberemo analitiku u zaglavlju ulaznog računa. Možemo odabrati jednu analitiku za cijeli račun.

  2. Analitiku za rashode
    Za knjiženje analitike na rashodu odaberemo analitiku na pojedinačnom rashodu. Svaki rashod ima svoju analitiku.

U oba se primjera podaci o analitici zapišu na temeljnicu ako na kontu obaveza tj. pojedinačnog rashoda imamo određeno da se analitika može unositi, tj. da je njen unos obvezan.

Grupe ulaznih računa prema pojedinačnoj analitici pregledavamo u Poslovanje > Ulazni računi > Pregledi.

Pregledi po analitikama rashoda

Prikaže se popis analitika na rashodima ulaznih računa s podatkom o ukupnoj vrijednosti pojedine analitike bez PDV-a i s PDV-om za tekuću poslovnu godinu.

Rashodi koji nemaju određenu analitiku zbrojeni su u djelu Bez analitike. Viša analitika ispisana je istaknuto.

Pretragu je dodatno moguće ograničiti Dobavljačem i Numeracijom.

Klikom na pojedinačnu vrstu analitike dobijemo popis ulaznih računa koji se nalaze u zbroju za pojedinačnu analitiku. Detaljnije ih možemo pregledavati klikom na broj računa. 

Pregledi po analitikama obaveza

Prikaže se popis analitika na kontima obaveza (iz zaglavlja računa) s podatkom o skupnoj vrijednosti pojedine analitike bez PDV-a i s PDV-om za tekuću poslovnu godinu.

Obveze koji nemaju određenu analitiku zbrojene su u djelu Bez analitike. Viša analitika ispisana je istaknuto.

Pretragu je dodatno moguće ograničiti Dobavljačem i Numeracijom.

Klikom na pojedinačnu vrstu analitike dobijemo popis ulaznih računa koji se nalaze u zbroju za pojedinačnu analitiku. Detaljnije ih možemo pregledavati klikom na broj računa.

U ovoj uputi