Knjiženje izlaznih računa i utržaka - zatvaranje konta PDV-a od predujma

U novom modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka kod knjiženja predujma i konačnog računa s uključenim predujmom, tj. formiranjem obračuna PDV-a nisu se u svim primjerima zatvorila konta PDV-a od predujma, odnosno za neke je stope PDV-a ostao evidentiran saldo.

Navedeno je ovom verzijom ispravljeno i sada se formiranjem obračuna PDV-a zatvori i konto PDV-a od predujma za sve stope. Ako ste kroz novi modul unosili račune za predujam i konačne račune, predlažemo da provjerite saldo na kontima PDV-a od predujma i ako je ostao evidentiran, potrebno je otkazati i ponovno potvrditi račune i pripadajući obračun PDV-a kako bi se knjiženja međusobno zatvorila.

U ovoj uputi