Ispis ponude bez PDV-a

U programu je sada moguće napraviti ispis ponude (predračuna) i bez podataka o PDV-u. Na uređivanju ispisa ponude možete u kategoriji Ostale postavke onemogućiti prikaz podatak o PDV-u tako da maknete kvačicu u polju Ispis PDV-a. 

U ovoj uputi