Unos knjiženja predujma

U primjerima kad računovodstveni servisi moraju ručno knjižiti izlazne račune za predujam od stranaka, preko ovog alata unos takvih zapisa puno je brži. Samo knjiženje računa je kao i iz modula Izlazni računi, no unos računa znatno je brži. 

Knjiženje izlaznog računa za predujam možemo unijeti na sljedeći način:

 1. U modulu Knjigovodstvo > Knjiženje izlaznih računa i utržaka.
 2. Kliknemo Novo > Predujam.
 3. Ako u šifrarniku Analitike imamo unesenu bar jednu analitiku, na unosu izlaznog računa u utršku prikazat će se polje Analitika gdje ju možemo odabrati ili dodati novu.
 4. U polje Opis unesemo naziv koji će se upisati u opis knjiženja, npr. broj računa, datum temeljnice.
 5. Upišemo Datum računa - podatak se prenese na temeljnicu i u knjigu IRA.
 6. U polju Kupac odaberemo stranku na koju se račun odnosi.
 7. Upišemo Datum prometa - taj podatak predstavlja datum temeljnice i datum knjiženja u PDV.
 8. Nakon toga biramo Način plaćanja:
  • ako je odabran način plaćanja Gotovina, Kartica ili Ostalo, na temeljnici se pripremi knjiženje na konto odabranog načina plaćanja koji je definiran u šifrarniku automatskih konta i knjiženje uplate predujma
  • ako je na načinu plaćanja Gotovina odabran Polog gotovine u blagajnu, potvrdom računa pripremi se promet blagajne, na temeljnici nema promjena
  • ako je odabran način plaćanja Transakcijski račun, na temeljnici nema promjena
 9. Zatim unosimo Poreze (predlažu se prema prethodno unesenima):
  • u polju Porez biramo stopu (opća, snižena, niža, neoporezivo, oslobođeno)
  • u polju Sadržaj možemo odabrati radi li se o robi ili usluzi (mogućnost odabira u ovom polju povezana je s početnim postavkama modula)
  • upišemo iznos u polju Osnovica + PDV, program sam izračuna vrijednost PDV-a
  • ako nemamo sve na jednoj stopi, nakon unosa jedne stope u sljedećem retku odaberemo drugu i u polju Osnovica + PDV upišemo iznos koji se odnosi na tu stopu  
  • u polju Vrsta obračuna PDV-a odaberemo vrstu obračuna ako je potrebno
  • unos spremimo i račun je u predlošku
 10. Na računu u predlošku imamo mogućnosti:
  • unijeti novi račun za predujam
  • urediti račun
  • brisati račun
  • potvrditi račun
 11. Potvrdom računa pripremi se temeljnica s knjiženjem na konto predujma i PDV kao i prilikom unosa računa u modulu Izlazni računi s artiklom tipa predujam. Detaljnije o knjiženju predujmova u Minimaxu možete pročitati OVDJE.

Ovako unesen račun za predujam možemo povezati prilikom unosa knjiženja konačnog računa prema OVOJ uputi.

U ovoj uputi