Ulazni račun od obveznika po plaćenoj realizaciji (R2)

Sukladno mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave od 30.11.22., porezni obveznik koji primjenjuje redovni postupak oporezivanja, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema plaćenoj realizaciji, pretporez može odbiti tek kada tom dobavljaču plati račun.

Unos ulaznog računa

Kod unosa računa od dobavljača koji je obveznik prema naplaćenoj naknadi, način obračuna PDV-a moguće je definirati uključivanjem kvačice na polju Obračun PDV-a po plaćenoj realizaciji.

Kada je ta opcija uključena, program za PDV evidencije neće uzeti u obzir datum računa ili prometa, već postavke za obračun PDV-a po plaćenoj realizaciji

Detaljnije o posebnostima knjiženja ulaznog računa kod obveznika po plaćenoj realizaciji možete pogledati OVDJE.

Kad je na ulaznom računu nekog dobavljača jednom uključena kvačica da je riječ o obračunu po naplaćenoj realizaciji, taj će se podatak predlagati na sljedećim unosima računa te stranke.

Knjiženje računa

Nakon unosa rashoda i potvrde računa pripremit će se temeljnica knjiženja kao i kod obveznika koji su po naplaćenoj realizaciji, odnosno PDV će biti proknjižen na prijelazni konto 14080 (RRiF) ili 1884 (RIF) i pripremit će se zapis za PDV bez datuma za PDV.

Nakon knjiženja plaćanja, na temeljnici računa evidentirat će se novi zapis za PDV na kojem će biti evidentiran i datum za PDV koji će odgovarati datumu plaćanja računa te će se s tim datumom račun evidentirati i u obračunu PDV-a.

Osim zatvaranjem preko izvoda, račun je moguće i ručno označiti plaćenim klikom na Označi kao plaćeno na zapisu za PDV.

Sukladno datumu upisanom u polje Datum, program će također pripremiti novi zapis za PDV s datumom za PDV prema kojem će se račun evidentirati u obračun PDV-a.

Knjiženjem plaćanja računa program u glavnoj knjizi automatski pripremi PDVP temeljnicu za preknjižavanje PDV-a s konta 14080 na konto PDV-a sukladno stopi koja je odabrana na postavkama rashoda.

Napomena: Na organizacijama koje jesu obveznici po naplaćenoj realizaciji (na postavkama razdoblja za PDV uključena je kvačica na tom polju), na unosu ulaznog računa također se prikazuje opcija "Obračun PDV-a po plaćenoj realizaciji", no ona je fiksno uključena i onemogućeno je uređivanje jer program u obzir uzima postavku s razdoblja za PDV.
U slučaju promjene statusa obveznika, potrebno je urediti razdoblja za PDV, odnosno zatvoriti razdoblje s jednim statusom izvještavanja i otvoriti novo.

U ovoj uputi