Postavke za slanje e-računa - IBAN stranke i kod artikla

Za formiranje xml sheme e-računa IBAN stranke i kod artikla više nisu obvezni podaci i sukladno tome uklonjena je validacija kod unosa tih podataka u šifrarniku.

Za stranke i artikle za koje su ti podaci već uneseni ne treba raditi promjene, no za buduće unose u šifrarnike ti podaci nisu obvezni i nije ih potrebno unositi.

Više o postavkama za izdavanje e-računa možete pogledati OVDJE.

U ovoj uputi