Primjer vođenja poslovanja po analitikama (projektima)

Poslovanje po projektima unutar Minimaxa možemo voditi pomoću unosa pojedinih analitika. Navedeno ograničimo unutar izbornika Šifrarnici > Analitike.

Ako kod unosa izlaznih i ulaznih dokumenata odaberemo projekt na kojeg se odnose, po projektima možemo pratiti:

  • Prihode i troškove
  • Dobit tj. razliku između prihoda i troškova
  • Promet (fakturirani iznos za pojedini projekt)
  • Otvorene stavke (koliko je još neplaćenih računa vezanih na projekt).

Analitike

Pojedine projekte po kojima želimo pratiti poslovanje unesemo u Šifrarnik > Analitike.

Odabir analitike (projekta) na dokumentima

Izlazni računi

Ako je u šifrarniku Analitike unesena bar jedna analitika, kod unosa računa prikazat će se polje Analitika.

Kod svakog izlaznog računa koji želimo vezati uz neki projekt odaberemo odgovarajuću analitiku na popisu. Klikom na znak + možemo dodati novu analitiku (projekt).


Na temelju te oznake, nakon potvrđivanja računa pripremi se automatska temeljnica koja sadrži i podatke o analitici (projektu):

  • Prihod, vezan uz projekt
  • Potraživanje od kupca, vezano uz projekt

Ulazni računi

Slično je i na ulaznim računima gdje se isto tako u zaglavlju računa prikaže polje Analitika koje se predlaže kao i analitika na rashodu.


Na temelju te oznake, s potvrdom računa pripremi se automatska temeljnica koja sadrži i podatak o analitici (projektu):

  • Prihod, vezan uz projekt
  • Obaveza prema dobavljaču, vezana uz projekt

 

Službena putovanja (putni nalog)

Kod unosa putnog naloga odaberemo odgovarajući projekt u polju analitika.


Na temelju te oznake, s potvrdom putnog naloga pripremi se automatska temeljnica koja sadrži i podatak o analitici (projektu):

  • Troškovi, vezani uz projekt
  • Obaveza prema radniku, vezana uz projekt

Svi ostali dokumenti i obračuni

Gore opisani način vrijedi za sve dokumente i obračune u programu.

PAŽNJA!

Konta za knjiženje poslovnih događaja koje želimo pratiti po projektima moraju imati dozvoljeno knjiženje analitike.

Postavke može urediti računovođa.

I kod knjiženja plaćanja potrebno je unositi analitiku da bi se pravilno prikazivale otvorene stavke po projektima.

Pregledi u knjigovodstvu

Preglede i ispise u knjigovodstvu možemo ograničiti na pojedinačnu analitiku (projekt): bruto bilanca, knjiženja, grupe u knjigovodstvu, konto kartica, kartica partnera, itd.

U ovoj uputi