Prikaz statusa plaćanja na izlaznim i ulaznim računima

Prikaz statusa plaćanja (dospjelih i nedospjelih računa) namijenjeno je prije svega korisnicima koji u program unose samo izlazne, odnosno ulazne račune i obično ne upotrebljavaju knjiženja bankovnih izvadaka.

Prikaz statusa plaćanja možemo pronaći u izborniku Poslovanje > Izlazni računi i u izborniku Poslovanje > Ulazni računi.

Status plaćanja program prikazuje na kraju retka za pojedini račun što možemo ručno urediti.

Uređivanje statusa plaćanja na izlaznom ili ulaznom računu omogućeno je u svim slučajevima, neovisno o tome je li bankovni izvod zatvoren.

Prikaz stanja plaćanja uređujemo na dva načina: 

1. Knjiženje plaćanja preko bankovnih izvadaka ili temeljnice: ako u programu knjižimo bankovne izvatke, prikaz stanja plaćanja ažurira se s potvrdom bankovnog izvatka ili temeljnice.

Zatvaranje po bankovnom izvatku ima većinu težinu za prikaz stanja plaćanja nego ručno uređivanje.

2. Ručno uređivanje statusa plaćanja na retku računa: ako uređujemo samo izlazne i ulazne račune, imamo mogućnost na retku računa urediti status plaćanja tako da odaberemo izmjeni plaćanje i upišemo iznos:

  • unos cjelokupnog iznosa računa, znak (kružić) na kraju retka oboja u zeleno.
  • Nedospjeli neplaćen račun oboja se u plavo.
  • Dospjeli neplaćen oboja se u crveno.
  • U slučaju da je dospjeli neplaćeni račun djelomično plaćen, program to prikaže s polovičnim prikazom kružića.Status plaćanja ulaznih računa možemo pregledati i preko mobilne aplikacije


U ovoj uputi