Uređivanje licenci pretplatnika - Maksi Računovodstvo

Licenca Maksi Računovodstvo omogućuje vođenje neograničenog broja organizacija sa svim funkcionalnostima Minimaxa, uključujući i knjigovodstvo s godišnjim obradama. Namijenjena je računovodstvenim servisima i drugim organizacijama koje vode knjigovodstvo za više organizacija.

Broj licenci Maksi Računovodstva znači broj istovremenih pristupa korisnika pretplatnika. Najmanji broj je jedna licenca. Korisnici pretplatnika imaju prava za sve obrade (svi moduli zajedno s knjiženjima).

Prava korisnika ne možemo ograničiti na pojedine module, već za svaku organizaciju možemo ograničiti prava koja pojedini korisnik ima za tu organizaciju. Također, za svakog korisnika možemo odrediti kojim organizacijama može pristupati.

Uređivanje licenci platitelja (Maksi Računovodstvo)

  1. Na ulaznoj stranici odaberite Moj profil .
  2. Kliknite na gumb Licence. Otvorit će se tablica licenci pretplatnika. Svaka promjena licenci pretplatnika ostaje zabilježena u prozoru "Istekle licence" i korisniku omogućuje pregled promjena licenci platitelja.
  3. Ukoliko želite promijeniti broj licenci platitelja, kliknite na Uređivanje licenci. Otvori se prozor za unos gdje odaberemo mogućnost „Želim urediti licencu za računovodstveni servis“ i ponudi se polje za unos licence.
  4. Dodavanjem kvačice na Broj istovremenih pristupa ponudi se mogućnost za unos broja licenci > Unesemo ukupni broj licenci koje želimo imati (najmanji broj je jedna).
  5. Broj licenci znači broj istovremenih pristupa korisnika platitelja i nije ograničen brojem korisnika. Na temelju unesenog broja licenci u polju vrijednost izračunat će se ukupni iznos za plaćanje.
  6. Kliknemo Ažuriraj paket.
  7. Na tablici licenci pojavi se novi zapis s podacima o licencama.

Na isti način može se i smanjiti broj licenci.

U ovoj uputi