Postavke ispisa - OOP - obračunski list

Postavke za ispis Obračunske liste uređujemo:

 • u izborniku Postavke organizacije > Ispisi
 • ili 1. koraku obračuna ostalih osobnih primitaka (OOP)

Uređivanje obračunskog lista u izborniku Postavke organizacije > Ispisi

 1. Odaberemo gumb Postavke organizacije .
 2. Kliknemo na Ispisi.
 3. Program otvori preglednik ispis na kojem odaberemo ispis OOP-Obračunski list.

U postavkama ispisa OOP-obračunski list uređujemo:

 • Opće postavke
 • Adresa
 • Dodatni opisi
 • Potpis
 • Terminologija i prijevodi
 • Ostale postavke

O uređivanju standardnih postavki ispisa možete pročitati u Općim postavkama ispisa.

Ostale postavke

Program Minimax nudi mogućnost da postavimo ostale postavke za ispis isplatne liste. Pojedine postavke uključimo tako da označimo kvadratić pored postavki:

Ispis web adrese Minimax - na dnu isplatne liste ispiše se web adresa www.minimax.hr

Svaku unesenu promjenu na ispisu možemo pregledati klikom na gumb Osvježi.

Ako promijenimo postavke ispisa isplatne liste, promjena će biti vidljiva na novim dokumentima.

Ako želimo da se promjena vidi i na potvrđenim dokumentima, moramo otkazati izdavanje tog dokumenta i ponovno ga ispostaviti. Prilikom ispisa program će poštivati nove postavke ispisa.

Uređivanje ispisa obračunskog lista direktno u dokumentu

Postavke ispisa obračunskog lista uređujemo klikom na karticu Pretpregled na 1. koraku obračuna OOP.

 • u izborniku Plaće > Obračun OOP klikom na Novo

Uređujemo postojeće postavke klikom na Uredi opće postavke, ili klikom na Novi ispis pripremimo novi ispis obračunskog lista.

U ovoj uputi