Djelomično trajno uklanjanje količine osnovnog sredstva

Ukoliko na osnovnom sredstvu imamo unesen veći broj količina i želimo djelomično otpisati količinu to možemo učiniti na dva načina:

  • Trajnim uklanjanjem cijele količine
  • Ručni unos prometa

Trajno uklanjanje cijele količine

Na osnovnom sredstvu odaberemo trajno uklanjanje. U tom će slučaju program trajno otpisati cijelu količinu.

  • Zatim ponovno unesemo osnovno sredstvo jedno po jedno.
  • Nakon kraja unosa provjerimo usklađenost vrijednosti u registru osnovnih sredstava i bruto bilanci unutar dvojnog knjigovodstva.

Navedeni način je puno lakši, ali u tom slučaju imamo u registru i unutar izbornika osnovnih sredstava uneseno više zapisa sa istim nazivom.

Ručni unos prometa

Djelomični trajni otpis možemo urediti i ručnim unosom prometa.

  • Prvo odaberemo željeno osnovno sredstvo i klikom na uredi promijenimo količinu. Zapis spremimo.
  • Zatim klikom na ''+ Novi promet'' unesemo tj. smanjimo nabavnu vrijednost i ispravak vrijednosti (u minus),
  • Time smo samo uredili stanje na osnovnom sredstvu,
  • Zatim još knjižimo ispravak tako da unutar izbornika glavne knjige unesemo novu temeljnicu.
U ovoj uputi