Organizacija ima odabranu krivu vrstu organizacije i kontni plan

Kada smo otvorili novu organizaciju ako smo odabrali krivu vrstu organizacije, nemamo odgovarajući kontni plan.

Odabir vrste organizacije ne utječe samo na kontni plan, već i na način knjiženja za pojedinu vrstu organizacije koja ima svoje posebnosti.

Vrstu organizacije ne možete naknadno promijeniti, već ju je potrebno trajno obrisati prema ovoj uputi i opet ju unijeti.

Kod novog unosa obratite pažnju na vrstu organizacije.

U ovoj uputi