Organizacija ima odabranu krivu vrstu organizacije i kontni plan

Ako je prilikom otvaranja organizacije odabrana kriva vrsta organizacije (tvrtka / obrtnik / neprofitna), taj odabir utječe na postavke za pojedini pravni oblik koji ima svoje posebnosti.

Isto tako, odabir ispravne vrste organizacije s "krivim" kontnim planom, utječe na postavke automatskih konta, pravilan obračun plaća i doprinosa, kao i na godišnje obrade.

Nakon otvaranja organizacije, kad su postavke jednom spremljene, vrstu organizacije i kontni plan naknadno nije moguće promijeniti, već je u tom slučaju organizaciju potrebno obrisati prema ovoj uputi i ponovno ju unijeti.

U OVOJ uputi možete pročitati više o odabiru vrste organizacije i kontnog plana.

U ovoj uputi