Organizacija ima odabranu krivu vrstu organizacije i kontni plan

Ako smo prilikom otvaranja organizacije odabrali krivu vrstu organizacije (tvrtka / obrtnik / neprofitna), nemamo odgovarajući kontni plan.

Odabir vrste organizacije ne utječe samo na kontni plan, već i na način knjiženja za pojedinu vrstu organizacije koja ima svoje posebnosti.

Vrstu organizacije naknadno nije moguće promijeniti, već ju je potrebno trajno obrisati prema ovoj uputi i organizaciju ponovno unijeti.

Kod novog unosa obratite pažnju na pravilno odabranu vrstu organizacije.

U ovoj uputi