Organizacija ima odabranu krivu vrstu organizacije i kontni plan

Ako je prilikom otvaranja organizacije odabrana kriva vrsta organizacije (tvrtka / obrtnik / neprofitna), taj odabir utječe na postavke za pojedini pravni oblik koji ima svoje posebnosti.

Isto tako, odabir ispravne vrste organizacije s pogrešnim kontnim planom, utječe na postavke automatskih konta, pravilan obračun plaća i doprinosa, kao i na godišnje obrade.

Nakon otvaranja organizacije, kad su postavke jednom spremljene, vrstu organizacije i kontni plan naknadno nije moguće promijeniti, već je u tom slučaju potrebno otvoriti novu organizaciju s željenim kontnim planom. 

U OVOJ uputi možete pročitati više o odabiru vrste organizacije i kontnog plana.

Brisanje licence i organizacije

Za licence poslovanja novu organizaciju s drugom vrstom organizacije, odnosno drugim kontnim planom moguće je otvoriti samo ako se prvo obriše postojeća licenca. 
Licencu je moguće obrisati klikom na ikonu čovječuljka u gornjem desnom kutu te na Licence, zatim na ikonu ''+'' kod naziva licence te klikom na crveni iks.

Nakon brisanja licence, na ulaznoj stranici potrebno je obrisati organizaciju klikom na ikonu kotačića pa na Briši organizaciju.

Savjet: na postavkama stare organizacije, prije brisanja, u dijelu Naziv predlažemo unijeti napomenu 'za brisanje' ili 'stara' kako bi kasnije bilo jednostavnije vidjeti na koju organizaciju je potrebno ponovno povezati licencu.

Unos nove organizacije i odabir licence

Novu organizaciju unosimo klikom na polje +Nova.

Nakon toga klikom na ikonu čovječuljka te na Licence > Uređivanje licenci > Želim uređivati licencu za organizaciju te odaberemo novu organizaciju i licencu koju želimo koristiti.

Nakon toga bit će potrebno kliknuti na ikonu čovječuljka u gornjem desnom kutu te na Korisnici i obrisati sve korisnike klikom na crveni iks te ih ponovo dodati s pristupom na novu organizaciju. 

U slučaju da je kod odabira licence odabrano godišnje plaćanje, licencu neće biti moguće ukloniti i obrisati organizaciju već je prvo potrebno kontaktirati korisničku podršku putem zahtjeva ili prodaju na e-mail info@seyfor.hr kako bi uklonili licencu te kako bi onda bilo moguće organizaciju obrisati.

U ovoj uputi