Izlazni konačni račun (na temelju predujma)

Organizacije izdaju konačni račun na temelju računa za predujam

1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi

2. Kliknemo Novo > unesemo zaglavlje računa kao za sve druge izdane račune

3. Nakon toga unesemo retke računa. Da bismo na polju Veza na predujam mogli odabrati račun, na računu za predujam potrebno je odabrati artikl tipa Predujam.

Uzimanje predujma u obzir

4. U polju Veza na predujam naći će se svi računi za predujam te stranke.

5. Odabirom računa upiše se negativna količina (-1).

6. Prenosi se iznos cjelokupnog plaćanja koji je moguće mijenjati. Upišemo cijenu s PDV-om koja predstavlja iznos predujma koji želimo uvažiti.

7. Kliknemo Spremi.

8. Dodamo "stvarni" artikl koji zaračunavamo.

9. Odaberemo artikl s obzirom na artikle koje zaračunavamo.

10. Upišemo količinu.

11. Upišemo cijenu.

12. Kliknemo Spremi.

  • Ako je predujam jednak vrijednosti računa, vrijednost za plaćanje bit će jednaka nuli.
  • Ako je predujam manji od vrijednosti računa, bit će prikazana vrijednost koja još ostaje za platiti.

Obračun PDVa i potraživanje od kupca

Obračun PDV-a

1. Ako je iznos računa u cijelosti plaćen s predujmom, konačni se račun u poreznoj evidenciji neće zapisati jer se cjelokupni PDV obračunao s izdanim računom za predujam, ali će se prikazati u knjizi IRA.

2. Ako je iznos računa bio samo djelomično plaćen s predujmom, s izdanim konačnim računom u poreznoj će se evidenciji zapisati samo osnova i pripadajući dio PDV-a koji još nije bio obračunat s izdanim računom za predujam.

Potraživanje od kupca 

1. Ako je račun bio u cijelosti plaćen predujmom, potraživanje od kupca samostalno će se zatvoriti.

2. Ako je račun bio samo djelomično plaćen predujmom, samostalno će se zatvoriti taj dio potraživanja, a ostati će potraživanje za otvoreni dio računa.

U ovoj uputi