Ukidanje licenci za API

Kao što smo najavili, ukinuli smo licence za API i njihovu naplatu. Po novom, dovoljno je da se za prijenos podataka putem API-ja samo omoguće prava na korisniku. U demo verziji programa licence i prava za API automatski su omogućene.

U ovoj uputi