Ulazni račun s vezom na zalihe (primka)

Unesemo zaglavlje računa isto kao i za sve ostale ulazne račune.

Dodavanje rashoda

1. Na padajućem izborniku odaberemo rashod koji ima vezu na zalihe (prema RRiF-ovom kontnom planu radi se 5000 prijelazni konto zaliha, a prema RIF-ovom kontnom planu radi se o rashodu 5500).

Ostale su postavke iste kao i kod ostalih rashoda (stopa PDV-a, oznaka za samooporezivanje za račune iz EU...)

Unos ulaznog računa

2. S tom se postavkom rashoda na unosu ulaznog računa prikaže obvezno polje PrimkaIsto tako kada odaberemo rashod 5000 (RRiF) ili 5500 (RIF) program na uz mjesto za unos primke otvara mogućnost oznake da se radi o Zavisnim troškovima.

  • Ukoliko smo u zalihama primku unijeli već prije, možemo ju odabrati iz padajućeg izbornika u polju Primka.
  • Ako želimo napraviti novu primku na zalihe direktno iz ulaznog računa kliknemo na ikonu pored polja Primka.
  • Ako želimo unijeti ulazni račun koji sadrži zavisne troškove koje želimo pridružiti već unesenoj primci, onda označimo kvadratić pored Zavisnih troškova i odaberemo primku iz padajućeg izbornika na računu kojem želimo te troškove nadodati.

 3. Kada odaberemo primku, prikaže se informativna usporedba osnovice ulaznog računa (gore desno) i unesene vrijednosti primke.

Vrijednost nije uvijek ista, najčešće se vrijednosti razlikuju u slučaju kada na primku vežemo zavisne troškove koji povećavaju vrijednost primke ili se jednostavno radi o pogrešnom unosu cijene na primki.

4. Sačuvamo red i račun potvrdimo.

Što napravi program?

  • Na potvrđenom ulaznom računu vidljiva je poveznica na primku.
  • Ukoliko odaberemo poveznicu na primku, vidljivo je kako se vrijednost prenijela iz ulaznog računa na primku.
U ovoj uputi