Obračun doprinosa od razlike do minimalne plaće

Ukoliko je na obračunu plaće iznos bruto plaće s punim fondom sati ispod minimalne plaće (unose ju administratori sustava), Minimax će automatski obračunati doprinose do razlike do minimalne plaće za obračunate sate.

Doprinosi koji se obračunavaju od razlike do minimalne plaće:

  • Doprinos iz bruto plaće: tereti poslodavca.
  • Doprinos na bruto plaću: tereti poslodavca.

Osnova za obračun doprinosa od razlike do minimalne plaće i izračunatim doprinosima od tog iznosa prikazana je na platnim listama i JOPPD obrascu.

Ukoliko poslodavac radniku isplaćuje tu razliku kao dio plaće, ta razlika se unese kao dodatak – pod naziv se upiše odgovarajući tekst - i unosi se na sljedeći način: Razlika do minimalne plaće.

U minimalnu plaću ne ulaze:

  • Dodatak za noćni rad
  • Dodatak za rad nedjeljom
  • Dodatak za rad praznicima i u slobodne dane po zakonu
U ovoj uputi