Primljeni e-računi - pdf privitak

Ako e-račune primate i šaljete preko posrednika Moj eRačun, u slučaju kada od stranke zaprimite knjižno odobrenje / storno e-računa, prilikom uvoza e-računa u Minimaxu se nije pripremio pdf privitak računa.

Isto je sada ispravljeno i prilikom preuzimanja storna e-računa, pripremit će se i pdf privitak.

Više o primanju e-računa možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi