Kako unijeti sitni inventar?

Sitni se inventar u programu unosi u modulu Knjigovodstvo > Osnovna sredstva

Kada unosite sitni inventar u modul Osnovna sredstva, potrebno je odabrati amortizacijsku skupinu Sitni inventar, gdje je stopa amortizacije 0. Osnovno sredstvo uneseno s tom postavkom neće se amortizirati.

Sitni inventar na ovaj je način unesen u modul. Uputu za unos ulaznog računa za sitni inventar sa 100% otpisa pogledajte ovdje.

U ovoj uputi