Izrada blagajničkog primitka i izdatka direktno iz bankovnog izvatka

Na bankovnom izvatku moguće je izraditi blagajnički primitak ili izdatak direktno iz reda bankovnog izvatka. Za prikaz blagajničkog primitka ili izdatka na bankovnom izvatku najprije moramo aktivirati Blagajnu

Kod dodavanja reda izvatka ukoliko kao prijelazni konto u Šifrarnici > Automatska konta za prijelazni konto blagajne koristimo konto 1029 program ponudi mogućnost unosa blagajničkog primitka/izdatka i odabir blagajne ako ih imamo više.

Kako bi se prikazali blagajnički primici i izdaci potrebno je unijeti i iznos u stupce Duguje ili Potražuje.

Što učini program?

Prilikom potvrde bankovnog izvatka, program pripremi promet primitka ili izdatka u modulu Blagajna na datum bankovnog izvatka i temeljnicu bankovnog izvatka.

U ovoj uputi