Izlazni račun - povezivanje s blagajnom

Ako prilikom unosa izlaznog računa znamo da je kupac račun platio gotovinom preko blagajne, već kod unosa izlaznog računa možemo odabrati način plaćanja Gotovina preko blagajne.

  1. Otvara se polje Blagajna - u tom polju možetemo odabrati blagajnu u koju želimo primitak evidentirati.
  2. Blagajna - naplata - odaberemo o kakavom izdatku se radi. Plaćanje izdanog računa ili Primljeni predujmovi.
  3. Datum primitka - ovisno o unesenom datumu primitka isti će se evidentirati u blagajnički dnevnik za taj dan.

Što program učini?

S potvrdom računa program automatski poveže račun s blagajničkim dnevnikom i potvrđivanjem blagajničkog dnevnika račun će se zatvoriti.

U primjeru računa za predujam program pripremi temeljnicu samo s podacima za PDV, a blagajnički primitak knjiži se na konto obveza za primljene predujmove.

Na izlaznom računu vidimo poveznicu do blagajničkog primitka.

U ovoj uputi