Obračun PDV-a i odbitak

Društva i neke druge organizacije mogu imati određen postotak PDV-a koji mogu odbiti dok je ostatak PDV-a neodbitni (kao da nisu u sustavu PDV-a). Za automatski obračun takvog PDV-a možemo urediti postavke.

U izborniku Postavke organizacije odaberemo Dio PDV-a koji se odbija.

  1. Klikom na Novi ili Uredi za postojeći zapis odredimo postotak odbitka PDV-a.
  2. Unesemo Važi od koji predstavlja početni datum uvažavanja odbitka i 
  3. Važi do koji predstavlja konačni datum uvažavanja odbitka.
  4. U polje Postotak unesemo vrijednost odbitka.
    • Primjer: ako možemo uvažiti 80% ulaznog PDV-a, a 20% ne smijemo uvažavati, u to polje unesemo 80.
      Program će pri primljenim računima uvažiti samo onaj udio PDV-a koji imamo upisan u to polje.

Nepriznati PDV povisuje iznos troška, rashoda, OS, zalihe...

Na svakoj temeljnici ulaznog računa ispod je odvojeno prikazano kolika vrijednost PDV-a se uvažava kao odbitni ulazni PDV i kolika vrijednost PDV-a se ne uvažava.

Unos izlaznih i ulaznih računa te obračun PDV-a provode se jednako kao unos bez odbitka.

U ovoj uputi