Knjiženje obveza na ulaznom računu

Prilikom unosa ulaznog računa možemo odabrati različite oblike plaćanja koji utječu na knjiženje obveze prema dobavljačima i na zatvaranje otvorenih stavaka:

  1. Nalog za plaćanje: Zadano je potražno knjiženje na konto 2200 za domaće, 2210 za EU i inozemne dobavljače dobara, i 2211 za EU i inozemne dobavljače usluga (u programu konto za inozemna dobra i usluge je 2210, a ako želimo razdvojiti pa da nam program odvojeno knjiži dobra i usluge, to možemo promijeniti u Šifrarnici > Automatska konta). Stavka se zatvara preko bankovnog izvatka ili blagajne. Upute za zatvaranje plaćanja preko bankovnog izvatka možete naći ovdje, a za zatvaranje plaćanja preko blagajne ovdje.
  2. Blagajna: zadano je potražno knjiženje na 2200. Ako plaćamo ulazni račun iz blagajne, onda se odmah napravi blagajnički izdatak. Ono što moramo paziti jest da imamo aktiviranu blagajnu u programu. 
  3. Platio djelatnik: Zadano je potražno i dugovno knjiženje sa zatvaranjem na konto (HR-2200, 2210- EU i inozemstvo dobra, 2211- EU i inozemstvo usluge) i obveza se automatski prenosi na konto 2310. Stvori se obveza prema djelatniku koju isplatimo preko tekućeg računa ili preko blagajničke isplatnice. Ovdje možete naći uputu za knjiženje povrata troškova preko blagajne ili tekućeg računa.
  4. Plaćeno karticom: Zadano je potražno i dugovno knjiženje sa zatvaranjem na konto (HR-2200, 2210-EU i inozemstvo dobra, 2211- EU i inozemstvo usluge), zatim se obveza prenosi na konto 2160. Račun na koji ćemo povezati račun koji knjižimo mora imati knjiženu obvezu na isti konto. Ovdje možete pogledati primjer.
  5. Nema naloga za plaćanje: Zadano je potražno knjiženje na konto 2200 na domaće, 2210- EU i inozemstvo dobra, 2211- EU i inozemstvo usluge. Stavka se zatvara preko bankovnog izvatka ili blagajne.

 

Konta za knjiženje obveze s obzirom na odabranu vrstu plaćanja određena su u šifrarniku Automatska konta.

U donjoj tablici zapisana su preuzeta konta koja korisnik može sam promijeniti u šifrarniku.

Promjena vrijedi za sve na novo knjižene ulazne račune i ne mijenja već postojeća knjiženja.

Vrsta plaćanja na ulaznom računu                                                                      

Postavka u šifrarniku Automatska konta koju možete promijeniti u šifrarniku

Napravi nalog za plaćanje i nema naloga za plaćanje

 2200, 2211, 2210

Blagajna

 2200

Platio djelatnik

 2310

Plaćeno karticom (zatvara se drugim računom)

 2160

U ovoj uputi