Kako korisnik može sam ukloniti pristup do neke organizacije?

Administrator korisnicima pretplatnika tj. organizacije može omogućiti i onemogućiti pristup programu.

U nekim slučajevima administrator ne onemogući pristup i organizacija ostane na popisu organizacija tog korisnika.

Korisnik se može sam ukloniti s popisa korisnika nekog pretplatnika ili pojedine organizacije.

  1. Na ulaznoj stranici potrebno je kliknuti na Moj profil  .
  2. Na popisu organizacija korisnik može odabrati mogućnost Odstrani me iz organizacije čime će se ukloniti s popisa korisnika organizacije.

Na ulaznoj stranici organizacija iz koje se korisnik odstrani više neće biti na popisu.

U ovoj uputi