Kako korisnik može sam ukloniti pristup do neke organizacije?

Administrator korisnicima pretplatnika tj. organizacije može omogućiti i onemogućiti pristup programu.

U nekim slučajevima administrator ne ukine pristup i organizacija ostane na popisu organizacija tog korisnika.

Korisnik se može sam maknuti s popisa korisnika nekog pretplatnika ili pojedine organizacije.

Na ulaznoj stranici potrebno je kliknuti na Moj profil  .

Na popisu organizacija korisnik može odabrati mogućnost Odstrani me iz organizacije čime će se ukloniti s popisa korisnika organizacije.

Na ulaznoj stranici ta organizacija više neće biti na popisu.

U ovoj uputi