Kopiranje više radnih naloga na jedan izlazni račun

Na jedan izlazni račun možemo kopirati više radnih naloga.

  1. Unutar izbornika radnih naloga kliknemo na masovne obrade.
  2. Na drugom koraku odaberemo odgovarajuću opciju Kopiranje u izlazni račun.
  3. Nastavimo klikom na Naprijed i označimo radne naloge koje želimo kopirati u izlazni račun.
  4. Na sljedećem koraku pregledamo retke i nastavimo klikom na Naprijed.
  5. Zatim još odaberemo opciju izbora cijena. One se mogu prepisati iz cjenika ili iz radnog naloga. Ukoliko smo izlazni račun za navedenog klijenta već kreirali i pripremili ga u predložak, mogli bismo označene radne naloge pripojiti računu odabirom polja dodati na račun.
  6. Postupak završimo klikom na Naprijed. Tu još provjerimo izvještaj i preko izbornika izlaznih računa njegov predložak.
U ovoj uputi