Obveze prema djelatnicima

U modulu Nalozi za plaćanje na temelju knjiženih obveza prema djelatnicima možemo pripremiti platne naloge.

Ukoliko u postavkama za određeni konto imamo označeno da se djelatnik može unositi ili da je unos djelatnika obvezan podatak, na tom su kontu knjiženja vezana uz djelatnika.

  1. U modulu Banka > Nalozi za plaćanje 
  2. Odaberemo gumb Obveze prema djelatnicima
  3. Program predloži knjiženja na konta obveze prema djelatniku. Ako nekog konta nema, možemo ga odabrati iz padajućeg izbornika i klikom na Nađi prikazat će se knjiženja ako ih ima. Kvačicom označimo retke za koje želimo da se pripreme platni nalozi.
  4. Klikom na Naprijed pregledamo retke i kliknemo Izvrši.
  5. Klikom na Izvrši pripreme se platni nalozi.
U ovoj uputi