Početne postavke - načini plaćanja

Na početnim postavkama uz podešavanja knjiženja izlaznih računa i utržaka moguće je podesiti i načine plaćanja za knjiženje izlaznih računa i utržaka.

Važno: načini plaćanja u ovom modulu definiraju se odvojeno od načina plaćanja u modulu izlazni računi.

Na popisu načina plaćanja zvjezdicom su označeni sistemski upisani načini plaćanja. Uz te unose, korisnici mogu unositi svoje, odnosno nove načine plaćanja.

Unos novog načina plaćanja

Klikom na Novo možemo unijeti novi način plaćanja za knjiženje izlaznih računa i utržaka.

 • u polje Naziv unesemo naziv načina plaćanja, npr. Visa
 • polje Šifra nije obvezno, unos je proizvoljan
 • u polju Tip možemo izabrati između
  • ostalo
  • gotovina
  • kartica
  • transakcijski račun

U dijelu Računi i utršci možemo odrediti na koji se konto knjiži iznos na tom načinu plaćanja u utršku i iz padajućeg izbornika odabrati stranku, tako da se automatski predloži kad je odabran taj način plaćanja.

Ako u dijelu Računi uključimo kvačicu na polju Potraživanje računa nek se preknjiži, u tom će se slučaju knjiženje računa preknjižiti na odabrani konto. Ako ne uključimo kvačicu, svi računi knjižit će se automatski ovisno o odabranom tipu plaćanja.

Napomena: Neovisno o odabranom načinu plaćanja, ovdje nema fiskalizacije jer su računi već fiskalizirani u programu u kojem se izdaju; na ovom se mjestu definiraju samo knjiženja na konta za pojedine načine plaćanja.

U ovoj uputi